Private Label – Kontraktpakning

Private Label – Kontraktpakning

Privatlivs- og cookiepolitik

Hos Danpack tager vi din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivs- og cookiepolitik, der beskriver, hvordan vi behandler dine data. Danpack er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på

e-mail: contact@danpack.dk.

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig, og Danpack er dataansvarlig for disse oplysninger.

Brug af hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre indholdet på siden. 

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se nedenfor) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Hjemmesiden anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Vi anvender følgende cookies:

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Navn

Udbyder

Formål

Udløb

Type

CookieConsent

Cookiebot

Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne.

1 år

HTTP

 

Personoplysninger som kunde hos Danpack

Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail og evt. bankoplysninger. Vi behandler oplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, initialer, evt. afdeling, titel, øvrige kontaktoplysninger, og evt. bankoplysninger, hvis det er relevant. Vi behandler oplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt) eller artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

Formål

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

  • Udførelse af den opgave vi skal løse for dig
  • Opkrævning af vores tilgodehavende
  • Administration af vores relation.

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

  • Opfyldelse af virksomhedens formål, der er at levere private labelløsninger og kontraktpakning af højeste kvalitet
  • Administration af vores relation.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne.

Periode for opbevaring

Hvis du har spørgsmål til slettefrister, er du altid velkommen til at kontakte os.

Opbevaring

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere data forsvarligt og i overensstemmelse med dine rettigheder.

Samtykke

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data som fx adresse og mobiltelefonnummer til fx fragtfirmaer, samarbejdspartnere eller leverandører, hvis det er nødvendigt for, at vi kan opfylde aftalen.

Oplysninger afgivet til Danpack videregives eller sælges ikke til tredjemand. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores e-mail finder du øverst. 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har og så mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge e-mailadresse øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden IT-udbyder.

Enhver tvist mellem virksomheden og den registrerede, afgøres efter reglerne i dansk lovgivning.

Websitet ejes og publiceres af

 Danpack

Jesper Nordvig (ejer og dataansvarlig)

Lyngby Hovedgade 10C
2800 Kongens Lyngby

Telefon: (+45) 53 54 35 30

e-mail: contact@danpack.dk.

CVR: 32140157